Konzultant influencer marketingu

  • Praha
  • full-time
  • 25.000 - 50.000 Kč / měsíc

The Hive přejít na web

Agentura The Hive vznikla v roce 2016, aby koncentrovala vešekeré spolupráce s influencery a opinion leadery v rámci skupiny Konektor Place.
Zaměřuje se na influencer marketing v jeho komplexním pojetí, tedy nejen jako využití kanálů influencera pro propagaci značek zadavatele, ale jako systematickou a strategickou spolupráci a využití vlivu, který influenceři mají na svá publika.
Díky úzké spolupráci se sesterskými agenturami PR.Konektor, Konektor social a The Ship dokáže influencer marketing integrovat do širších komunikačních aktivit zadavatelů.

Likes, shares, views je tvá běžecká abeceda? Přijď rozběhnout značky a posílit jména našich klientů. Někdy půjde o rychlý sprint, jindy zase běh na dlouhou trať. V obou případech však na to nebudeš sám, budeš mít k pomoci nás. Nabíráme, klikej!

Přiložte váš životopis nebo jiný vhodný soubor.
Maximální velikost souboru je: 60 MB.